Språk

 

Eksamen

Klikk for stort bilde

 

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke til rektor om det. Det er viktig at en sakkyndig vurdering legges ved din søknad. Frist for å søke om særskilt tilrettelegging: 15. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

Privatister Dekksoffiser, Nordkapp maritime fagskole

Ta kontakt med eksamensansvarlig Siri Arnesen telf 78 96 49 08 for oppmelding til kontinuitetseksamen på fagskolen. Frist 1. mars for våreksamen og 1 august for høsteksamen.

Resultater

Studenter kan se eksamensresultater i Skolearena og privatister kan se eksamensresultater i Privatistweb.  
 

Klage på eksamenskarakter?

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren. Klagen signeres med dato og leveres skriftlig til rektor. For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned. For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil ved organiseringen som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen.