Språk

 

Karrieremuligheter – Nordkapp maritime fagskole

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Drømmer du om å seile din egen sjø med store, høyteknologiske og avanserte skip? Da er du på rett spor. Gjennom Nordkapp maritime fagskole kan nettopp du ta styringen.

 

Lover og regler

Det er to lover som styrer utdanningen ved fagskolen.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

 

Det er vedtatt en ny forskrift for Nordkapp maritime fagskole, den er nå kunngjort på lovdata. Forskrift for høyrere yrkesfaglig utdanning ved Nordkapp maritime fagskole.  

 

Dekksoffiser på ledelsesnivå 

 

Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst, eller som har relevant realkompetanse.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Derfor vil etterspørsel etter fagfolk med maritim kompetanse og erfaring fra sjøen være økende.

Dette studiet gir deg den teoretiske kompetansen til å løse dekksoffisersertifikat på operativt og ledelsesnivå. Og ikke minst - et hav av muligheter!
 

Oppbygging

Studiet består av 8 emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

 • Navigasjon.
 • Lasting, lossing og stuing. Skipsteknikk.
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.
 • Generell radiooperatøropplæring (GOC)
 • Maritim engelsk
 • Norsk kommunikasjon
 • Matematikk
 • Fysikk

 

Sertifikater

Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Fagskoleutdanningen vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1. 

Det skilles mellom fem klasser av kompetansesertifikatet, hvor dekksoffiser klasse 5 er det laveste og dekksoffiser klasse 1 er det høyeste. Sertifikatklassene blir som regel forkortet til D1, D2, D3, D4 og D5.

De ulike sertifikatklassene angir funksjonen innehaveren kan ha på skipet, samt eventuelle begrensninger i skipets bruttotonnasje og fartsområde. 

 

Stillinger du kan få

Det er i hovedsak tre stillingsbetegnelser for dekksoffiserer; skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser, ofte kalt første- eller andrestyrmann.

 • Sjøkaptein/Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord.
 • Overstyrmann er den dekksoffiser som har rang nest etter skipsfører og overtar kommandoen på skipet dersom skipsfører blir ute av stand til å ivareta sine plikter.
 • Ansvarshavende vaktoffiser på bro og dekk er den som har ansvar for brovakt eller laste-/lossevakten.

 

Studie med høy standard

Nordkapp maritime fagskole er godkjent av NOKUT og dekksoffiserutdannelsen vi tilbyr er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), en internasjonal konvensjon som setter kvalifiseringskrav for skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy. 

 

 

Kontaktperson

Johanne Salamonsen
Avd.leder fiskeri, akvakultur og maritime fag
78 96 50 05