Språk

 

Ansattoversikt


Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Ansatte i avdelingen Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 51 85 482 66 524
Rådgiver 78 96 49 07
Johnny Eldor Andreassen
Ressursleder 78 96 49 08 414 52 013
Siri Arnesen
Kursutvikler 78 96 49 10 907 34 843
Ove Andreas Bentsen
adjunkt 78 96 51 14 482 86 618
Assistent 78 96 50 67 416 98 128
Losaveileder 78 96 49 32
78 96 49 18 467 84 001
78 96 47 86
Lektor m.tillegg 78 96 49 17 906 86 916
Ole Dyrstad
402 39 654
IT-ansvarlig 78 96 49 26 971 22 687
vgs, fagskolen og LOSA
Rune Floer
78 96 51 29
Adjunkt m/tillegg 78 96 49 34 948 90 219
Jan-Magne Gaare
Avdelingsleder kursavdelingen 78 96 49 94 918 03 314
Hilmar Gerhardsen
administrasjonsleder 78 96 49 38 908 42 493
avdelingsleder for merkantil personale, regnskap, budsjett, lønn
May Irene S Gerhardsen
Adjunkt 78 96 49 39 979 61 166
Annathon Granaas
Instruktør 78 96 51 92 951 57 021
Instruktør brann og redning
Stein-Arne Granaas
905 08 283
78 96 49 64 917 85 069
Vaktmester 78 96 50 12 957 33 153
Geir Åge Hansen
Avdelingsleder 78 96 50 50 918 10 513
Tove Hunnålvatn
Assisterende rektor 78 96 49 49 907 56 271
Geir Stian Høyen
Avdelingsleder Studiespesialisering og fjernundervisning 78 96 49 50 404 51 242
Sirin Figenschou Høyen
Bibliotekansvarlig 78 96 49 52 915 95 196
Bibliotekar, Webansvarlig
Anita Elin Ingebrigtsen
78 96 49 58 920 83 920
Lærer 78 96 50 36 920 66 502
Lærer 78 96 49 09 920 60 826
Ingmar Ulrik Jensen
Konsulent 78 96 50 18
Nina Beate Jensen
Faglærer 78 96 50 73 416 11 766
Faglærer akvakultur
Ronja Jensen
Kantine 908 74 419
Adjunkt m/till 78 96 49 63 905 57 560
Kontakt lærer VG 1 Elektrofag
Bjørn Eirik Johansen
Lærer 78 96 51 94 981 20 321
Liv Harriet Johansen
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 49 69 977 39 216
Mona-Beathe Johnsen
Renholder 940 39 332
908 27 880
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 49 75 900 36 810
Trine Rønning Karlsen
Adjunt med tillegg 78 96 49 79 417 61 609
Nautikk-lærer Nordkapp maritime fagskolen og Nordkapp VGS
Tommy Knedahl
Adjunkt m/tilleggsutdanning 78 96 49 81 415 44 531
Stig Erling Kristiansen
78 96 49 47 469 48 360
Adjunkt m/tilleggsutdanning 78 96 49 93 909 51 282
Else Marie Lundal
Renholder 78 96 49 11 463 79 036
Ekaterina Boroday Lundmo
Faglærer 78 96 51 58 970 72 841
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 49 74 478 65 875
78 96 51 28 414 02 513
Lærer 78 96 49 96 454 39 638
Kristin Haga Martinsen
Lærer 78 96 51 13 990 44 411
Losaveileder 78 96 49 98 959 92 968
Faglærer 481 36 741
970 91 974
Renholdsleder 78 96 50 03 970 96 323
Ellen Marion Nilsen
413779099
Adjunkt med tillegg 78 96 49 13
Hege Nordang
995 63 045
Adjunkt 78 96 50 13 414 25 643
Børge Lennart Olsen
Konsulent 78 96 50 15
Oppgave 1 Fakturering, Oppgave 3 PC utleie, Oppgave 4 arkivansvarlig ,Oppgave 5 simulator tilrettelegging ved kurs bevertning overnatting etc kursbevis, regnskap, Oppgave 6 sentralbord
Margrethe Pleym Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer 78 96 49 14 993 69 874
Ole Håvard Olsen
78 96 50 23 932 05 186
78 96 49 55 954 83 196
Peer-Einar Pedersen
Lærer 78 96 49 04 977 03 955
Tone Pedersen
Adjunkt 78 96 50 20 900 26 907
Torfinn Pedersen
912 42 651
Adjunkt 78 96 49 65 926 43 316
konsulent 78 96 50 31
Carolyn Ritchie-Pettersen
Maskinist 78 96 50 32 976 91 938
Jarl Ove Ritchie-Pettersen
Adjunkt 78 96 50 33 906 28 276
Marlén Glez López Robertsen
78 96 50 34 993 79 278
Elevkonsulent 78 96 50 35 997 38 005
Kjersti Røst
Avd.leder fiskeri, akvakultur og maritime fag 78 96 50 05
Naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, matros, motormann, maritim fagskole, Finnmarksfisk, undervisningstillatelse, skolekvoter
Johanne Salamonsen
Konsulent 78 96 50 38 918 16 083
Tove Riise Samuelsen
Pedagogisk -psykologisk rådgiver 78 96 50 39 971 12 065
Vivi Skogvold Samuelsen
Driftsleder 78 96 51 33 950 39 268
Bengt Ove Sandvik
rektor 78 96 50 44 918 16 084
Eli Skille
Adjunkt m/ opprykk 78 96 50 49 415 53 846
Hogne Heir Statle
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 49 51
Pedagog 78 96 50 53 900 40 489
John Tore Svendsen
Assistent 78 96 50 55 932 65 098
Berit Tauselv
414 57 721
Adjunkt 78 96 50 58
Unn-Inger Thomassen
Teknisk leder, simulatorsenteret 78 96 50 56 918 47 367
Ørjan Thomassen
Lektor 78 96 50 59 416 01 040
Marit Tjernstad
Rådgiver 78 96 50 60 480 03 067
Edna Toften
adjunkt 78 96 50 62 979 87 325
Eva Susanne Ulriksen
Adjunkt 78 96 51 76 930 60 840
Kantineleder 78 96 49 59 958 03 958
Anette Bjørnå Wagelid
Faglærer 414 03 005
Oppfølgingstjenesten avd BåtsfjordKroppsøvingslærer ved LOSA BåtsfjordFaglærer ved Båtsfjord skole
78 96 50 75 951 13 528
Andreas Løchen Wiig
Rådgiver 78 96 49 19 482 67 815
Kursutvikler, kursinstruktør - Kursavdelingen
Bjørn Winther-Eilertsen